bayrak - Kivi Sözlük
bayrak, bir ülkeyi veya topluluğu temsil eden sembolik bir kumaş parçasıdır. bayrak, genellikle özel bir anlamı veya mesajı olan bir desen, renk veya sembol kombinasyonu içerir.

bayraklar, bir ülkenin ulusal sembolü olarak kullanılır ve birçok topluluk veya organizasyon da bayraklarını kullanarak kimliklerini ve değerlerini temsil ederler. bayraklar, bayrak direklerinde dalgalanarak resmi veya dini etkinliklerde kullanılabilir veya özel günlerde gösteri amaçlı olarak kullanılabilir.

bayraklar, genellikle ülkelerin, toplulukların veya organizasyonların tarihindeki sembolik veya kültürel referanslara dayanarak tasarlanır. bazı bayraklar, ülke sınırlarını veya tarihi olayları temsil eden semboller içerirken, diğerleri daha soyut veya sade tasarımlara sahiptir.

bayrakların kullanımı, sembolik anlamları ve tasarımı, kültürel, tarihi ve siyasi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Bayrak, genellikle bir ülkenin veya bir kuruluşun sembolü olarak kullanılan renkli bir kumaş parçasıdır. Bayraklar, genellikle bir direğe veya çubuğa asılarak veya bir halatla sallandırılarak gösterilirler.

Bayrakların tasarımı, çoğunlukla belirli bir anlam veya sembolizm ifade etmek için seçilen belirli renkler, şekiller veya semboller kullanılarak yapılır. Bayraklar, bir ülkenin veya kuruluşun kimliği, bağımsızlığı, tarihi ve değerleri gibi birçok farklı anlamı temsil edebilirler.