bretonca - Kivi Sözlük
bretonca, kelt dilleri ailesinin britonik dalına ait bir dildir. bu dil, fransa'nın bretagne (breizh) bölgesinde konuşulmaktadır. bretonca, yaklaşık 200.000 kişi tarafından konuşulmaktadır ve fransızca ile birlikte resmi bir dilidir.

bretonca, diğer kelt dilleri gibi kafa fiili (verbal noun), mutlak hal (absolute case) ve geniş zamandan oluşan bir gramer yapısına sahiptir. dilin yazımı ise latince alfabesi ile yapılmaktadır. ayrıca, bretonca'da kullanılan birçok kelime, latince kökenden gelmektedir.

bretonca, üç ana lehçeye ayrılmaktadır: kuzey bretoncası, orta bretoncası ve güney bretoncası. bu lehçeler arasında farklılıklar vardır, ancak dilbilgisi ve kelime dağarcığı açısından benzerlikler de mevcuttur. günümüzde en yaygın kullanılan lehçe, orta bretoncasıdır.

bretonca, 20. yüzyılın başlarında hızla azalmaya başlamıştır. ancak son yıllarda, breton kültürüne olan ilginin artmasıyla birlikte, dil tekrar canlanmaya başlamıştır. bretonca, özellikle eğitim, yayın ve kültürel etkinliklerde kullanılmaktadır.

sonuç olarak, bretonca, kelt dilleri ailesinin britonik dalına ait bir dil olup fransa'nın bretagne bölgesinde konuşulmaktadır. dil, üç ana lehçeye ayrılmaktadır ve latince alfabesi kullanılarak yazılmaktadır. bretonca, azalmaya başlamış olsa da, son yıllarda tekrar canlanmaya başlamıştır.