buryatça - Kivi Sözlük
buryatça, rusya'nın sibirya bölgesinde, buryat özerk cumhuriyeti'nde ve moğolistan'da konuşulan bir doğu moğol dili ve türk dilleri ailesine ait bir dildir. buryatça, rusça ile birlikte resmi dil olarak kabul edilir ve nüfusun çoğunluğu tarafından konuşulur.

buryatça, yirmi altı harfli kiril alfabesi ile yazılır ve beş ünlü ve yirmi bir ünsüz harf içerir. dil, moğolca ile birçok benzerlik gösterir ve moğolca konuşanlar tarafından kolayca anlaşılabilir. ayrıca, mançu-tunguz dilleri ile de bazı benzerlikleri vardır.

buryatça, sayıları az olan dil ailelerinden biridir ve dilin korunması için birçok çaba gösterilmektedir. dilin yazılı kültürü, folkloru ve edebiyatı geliştirilmeye çalışılmaktadır. ayrıca, buryat dilini öğretmek için okullar, kurslar ve dil merkezleri açılmaktadır.