büyük selçuklular imparatorluğu - Kivi Sözlük
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 11. ve 12. yüzyıllarda Orta Doğu ve Orta Asya'da hüküm sürmüş Türk-İslam kökenli bir imparatorluktur. İmparatorluğun kurucusu Selçuk Bey, 11. yüzyılın başlarında Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmiş bir Türk beyidir.

Selçuk Bey, çeşitli seferlerle kısa sürede gücünü genişletti ve ardından oğullarına da devrettiği büyük bir imparatorluk kurdu. İmparatorluğun başkenti İsfahan'da kuruldu ve zamanla bölgedeki önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline geldi.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Abbasilerin yıkılmasıyla birlikte İslam dünyasında önemli bir güç haline geldi. İmparatorluk, Abbasi geleneğini devam ettirdi ve İslami kültür ve bilim alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Matematik, astronomi, tıp ve felsefe gibi birçok alanda önemli eserler üretildi.

İmparatorluk, aynı zamanda, Avrupa Haçlı Seferleri sırasında da önemli bir rol oynadı. Haçlıların Anadolu'ya ilerleyişini durdurarak, imparatorluk sınırlarını genişletti.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 12. yüzyılın ortalarında Moğol istilasıyla güç kaybetti ve zamanla parçalanarak ortadan kalktı. Ancak, imparatorluğun kültürel ve tarihi mirası hala İran, Irak, Türkiye ve Orta Asya'da görülebilir. Özellikle, İsfahan'da bulunan birçok tarihi eser, İslami mimarinin önemli örneklerindendir.