davranış - Kivi Sözlük
davranış, bir kişinin gösterdiği veya sergilediği herhangi bir fiziksel veya zihinsel aktivitedir. davranışlar, insanların duygusal, sosyal, kültürel ve çevresel etkileşimleri tarafından şekillenir ve birçok faktöre bağlıdır.

davranışlar, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, amaçlarını gerçekleştirmek ve etkileşimde bulundukları diğer insanlarla iletişim kurmak için kullandıkları araçlardır. davranışlar, istemli veya istemsiz, bilinçli veya bilinçsiz olarak gerçekleştirilebilir ve genellikle bireysel ve sosyal normlarla şekillenir.

davranışlar, çevresel faktörlerden, öğrenilmiş davranışlardan, genetik özelliklerden ve kişisel deneyimlerden etkilenir. davranışlar, insanların duygularını ifade etmelerine, ihtiyaçlarını karşılamalarına, etkileşimde bulunmalarına ve toplumda uyumlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur.

psikoloji, davranışların kökenini, nedenlerini, etkilerini ve çeşitlerini inceler. psikologlar, davranış bozukluklarını, düşük özsaygı, anksiyete, depresyon ve diğer duygusal problemleri ele alırken, pozitif psikoloji alanında ise insanların en üst düzeyde işlevsel davranışları sergilemelerine yardımcı olacak teknikleri araştırırlar.