ekonomik baskı - Kivi Sözlük
ekonomik baskı, bir kişinin veya grubun, diğer bir kişinin veya grubun ekonomik durumunu etkilemek için kullanabileceği bir tür baskıdır. bu tür baskı, diğer insanların finansal durumlarını kontrol etmek ve onları kontrol etmek amacıyla kullanılabilir.

ekonomik baskı, bir kişinin veya grubun diğer insanların gelirini, işini, kariyerini veya işletmesini etkilemek için kullanabileceği farklı yolları içerebilir. bazı örnekler şunlardır:

i̇şverenlerin çalışanları ücretlerini veya iş koşullarını kötüleştirme tehdidi altında tutması
şirketlerin, bir ülke veya bölgedeki ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarını manipüle etmesi
bir ülkenin diğer ülkelerle ticari yaptırımlar uygulaması veya ihracatını engellemesi
bir kişinin, diğer bir kişinin finansal durumunu kötüleştirmek için borç vermeyi reddetmesi veya borcunu tahsil etmek için tehdit veya zorlama kullanması

ekonomik baskı, bir kişinin veya grubun diğer insanları kontrol etmek ve etkilemek için kullanabileceği çok etkili bir araçtır. ancak, bu tür baskı, insanların ekonomik özgürlüğü ve hakları açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir. bu nedenle, ekonomik baskıya karşı çıkmak ve önlemek, insanların refahını korumak ve ekonomik özgürlüklerini savunmak açısından önemlidir.