felsefe - Kivi Sözlük
felsefe, dünyayı ve insanın varoluşunu anlamaya yönelik bir düşünme disiplinidir. felsefenin amacı, temel gerçekleri, evrenin doğası ve insanın yerini anlamak ve farklı disiplinler arasında bağlantılar kurarak evrensel gerçekleri keşfetmektir.

felsefe, insanların dünya görüşlerini oluşturan, ahlaki, politik, epistemolojik ve ontolojik soruları cevaplandırmak için bir araçtır. felsefe, mantık ve analitik düşünme yoluyla dünyanın nasıl işlediği hakkında sorular sorar ve bu sorulara yanıt arar.

felsefe, tarihi boyunca birçok farklı alanı etkilemiştir, örneğin bilim, sanat, politika, etik ve din gibi. felsefe, insanların kendi düşüncelerine ve dünyanın nasıl çalıştığına dair daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olabilir. bu nedenle, felsefe, birçok alanda kritik düşünme ve problem çözme becerileri geliştiren önemli bir disiplindir.