gayri safi milli hasıla (gsmh) - Kivi Sözlük
gayri safi milli hasıla (gsmh), bir ülkenin ekonomik performansının en önemli göstergelerinden biridir. gsmh, belirli bir dönem içinde bir ülkenin sınırları içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerini ifade eder. bu değer, tüketim, yatırım ve devlet harcamaları gibi ekonomik faaliyetlerin toplamını yansıtır. gsmh, ekonomik büyümenin ölçüsü olarak kullanılır ve bir ülkenin ekonomik kalkınma seviyesini belirlemek için de kullanılır.

türkiye ekonomisi de gsmh'nin önemli bir parçasıdır. türkiye'nin gsmh'si son yıllarda sürekli olarak büyüme göstermiştir. 2021 yılı itibariyle türkiye'nin gsmh'si 1 trilyon doların üzerindedir ve türkiye, avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biridir. bu büyüme, türkiye'nin özellikle imalat, hizmet ve tarım sektörlerinde yüksek üretim ve ihracat rakamlarına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

türkiye ekonomisinin gsmh'sinin büyümesi, ülkenin ekonomik kalkınması açısından önemlidir. bu büyüme, ülkenin yaşam standardını artırabilir ve iş imkanları yaratılmasına yardımcı olabilir. ancak, türkiye ekonomisi aynı zamanda bazı zorluklarla karşı karşıyadır. enflasyon oranları yüksek olabilir ve bazı sektörlerde verimlilik düşük olabilir. bu sorunların çözülmesi, türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürmesi açısından önemlidir.

sonuç olarak, gsmh, bir ülkenin ekonomik performansını ölçmek için önemli bir göstergedir ve türkiye ekonomisi de bu göstergeye bağlı olarak büyümekte ve kalkınmaktadır. ancak, türkiye ekonomisinin önündeki zorlukların üstesinden gelinmesi gerekmektedir, böylece ekonomik büyüme ve kalkınma süreci devam edebilir.