getiri eğrisi - Kivi Sözlük
getiri eğrisi, finansal bir enstrümanın getirisi ile vadesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafiktir. getiri eğrisi, genellikle faiz oranlarındaki değişimlere karşı duyarlılığı yansıtır.

getiri eğrisi, yatırımcılar ve analistler tarafından, bir varlığın getirisini tahmin etmek veya riskin düzeyini ölçmek için kullanılır. bu eğri, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı varlık fiyatının tepkisini gösterir. bu nedenle, getiri eğrisi, faiz oranlarındaki değişikliklerin piyasalara etkisini ölçmek için de kullanılır.

normal bir getiri eğrisinde, vadesi uzun olan bir varlık, kısa vadeli bir varlığa göre daha yüksek getiri sağlar. bu, vadesi uzun olan varlıkların daha yüksek bir risk taşıdığı anlamına gelir. getiri eğrisi ayrıca, negatif eğimli, düz veya pozitif eğimli olabilir.

negatif eğimli bir getiri eğrisinde, kısa vadeli faiz oranları, uzun vadeli faiz oranlarından daha yüksektir. bu durum, genellikle bir ekonomik durgunluk döneminde meydana gelir. düz bir getiri eğrisinde, kısa ve uzun vadeli faiz oranları birbirine eşittir. pozitif eğimli bir getiri eğrisinde ise, uzun vadeli faiz oranları, kısa vadeli faiz oranlarından daha yüksektir. bu durum, genellikle ekonomik büyümenin güçlü olduğu bir dönemde meydana gelir.

getiri eğrisi, yatırımcıların varlık portföylerini oluştururken, risk ve getiri ilişkisini anlamalarına yardımcı olur.