harcama - Kivi Sözlük
harcama, para veya diğer kaynakların kullanımı anlamına gelir. kişiler, kurumlar veya hükümetler, belirli bir süre içinde belirli bir amaç için para harcarlar. harcamalar, tüketime yönelik olarak yapılabileceği gibi, yatırıma veya tasarrufa yönelik de olabilir. kişisel harcamalar, günlük giderler, eğitim, sağlık, seyahat veya eğlence için yapılabilecek harcamaları içerebilir. kurumsal harcamalar ise genellikle işletme giderleri, personel maaşları, reklam ve pazarlama giderleri gibi iş faaliyetlerine ilişkin giderleri içerir. hükümetler ise savunma, eğitim, sağlık, altyapı projeleri ve sosyal yardım programları gibi kamu hizmetleri için harcama yaparlar.