hegamonya - Kivi Sözlük
"hegemonya", genel olarak bir grubun veya ülkenin siyasi, ekonomik veya kültürel açıdan diğerleri üzerindeki üstünlüğü veya liderliği anlamına gelir. bu terim özellikle uluslararası ilişkilerde kullanılır ve bir devletin diğer devletler üzerindeki baskın konumunu ifade etmek için kullanılır.

hegemonya terimi, antonio gramsci tarafından geliştirilmiştir ve özellikle kültürel etkilerin üzerindeki gücü vurgulamaktadır. gramsci'ye göre, hegemonya sadece bir devletin askeri gücüne veya ekonomik gücüne dayanmaz, aynı zamanda insanların zihinlerindeki algıları ve düşünceleri de kontrol eder.

özetle, hegemonya terimi, bir ülkenin veya grubun diğerleri üzerindeki politik, ekonomik ve kültürel üstünlüğünü ifade eder.
Hegemonya, bir ülkenin, bir bölgenin veya bir grubun diğerlerine nüfuz etmesi ve onları kendi değerlerine veya çıkarlarına göre yönlendirmesi anlamına gelir. Bu kavram, Antonio Gramsci tarafından geliştirilmiştir ve genellikle kültürel, politik veya ekonomik bir üstünlük olarak tanımlanır.

Örnek olarak, ABD'nin küresel hegemonyası gösterilebilir. ABD, küresel politik ve ekonomik güç açısından diğer ülkelerin önemli bir kısmını kontrol etmektedir. Bu, ABD'nin kültürel değerlerinin, eğitim sisteminin ve diğer kültürel unsurlarının diğer ülkelere yayılması yoluyla gerçekleşir. Ayrıca ABD, uluslararası ticaret sisteminde öncü bir rol oynar ve diğer ülkelerin ticari politikalarını etkileyebilir. Bu durum, ABD'nin küresel hegemonyası örneği olarak kabul edilebilir.