hoşgörü - Kivi Sözlük
hoşgörü, farklı düşüncelere, inançlara, davranışlara veya kültürlere saygı duyma ve kabul etme yeteneğidir. başka insanların yaşam tarzlarına veya düşüncelerine karşı anlayışlı olma, eleştirici olmaktan ziyade empati kurma, hoşgörü gösterme anlamına gelir.

hoşgörü, insanlar arasındaki farklılıkları kabul etmenin bir yolu olarak düşünülebilir. farklılıklar, insanların birbirlerine zenginlik katabilecekleri birer özellik olarak görülebilir. hoşgörü, ayrımcılık, ırkçılık, şiddet ve yargılamayı önlemeye yardımcı olabilir.

hoşgörü, insanlar arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırabilir. farklılıkları kabul etme ve anlama yeteneği, kişilerin birbirleriyle daha iyi anlaşmasına ve daha iyi bir dünya için bir araya gelmesine yardımcı olabilir.