hükümet - Kivi Sözlük
hükümet, bir ülkenin yönetiminden sorumlu olan kurum veya kuruluştur. hükümet, ülkede belirli bir otoriteyi elinde tutar ve vatandaşların güvenliğini, refahını ve çıkarlarını korumakla sorumludur. bir hükümetin temel işlevleri arasında, yasaları belirlemek ve uygulamak, vergi toplamak, kamu hizmetlerini sağlamak ve ülkenin dış ilişkilerini yönetmek yer alır.

hükümetler, genellikle farklı birimlere ayrılmıştır, bunlar genellikle yasama, yürütme ve yargı olarak adlandırılır. yasama organı, genellikle parlamento veya kongre olarak bilinir ve yasaların oluşturulmasından sorumludur. yürütme organı ise, genellikle başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem olarak adlandırılan yapılar altında faaliyet gösterir ve yasaların uygulanmasından sorumludur. son olarak, yargı organı, yargılamalar ve yasaların yorumlanmasından sorumludur.

hükümetin biçimi, ülkeler arasında değişebilir ve monarşi, cumhuriyet, diktatörlük, otoriter yönetimler gibi farklı şekillerde var olabilir.