iktidar - Kivi Sözlük
i̇ktidar, bir kişi veya grup tarafından diğer insanların üzerinde belirli bir güç ve kontrol sahibi olma yetkisi veya kabiliyeti olarak tanımlanabilir. i̇ktidar, genellikle siyasi, sosyal, ekonomik veya kültürel faktörlere dayanan bir otorite yapısının sonucudur.

i̇ktidar, bireylerin davranışlarını kontrol edebilme ve diğer insanların davranışlarını etkileyebilme yeteneği ile ilgilidir. i̇ktidarın kaynakları arasında para, silahlar, sosyal statü, etki, bilgi ve örgütlenme gücü gibi farklı faktörler yer alabilir. i̇ktidar, genellikle bir şekilde yapılandırılmış ve organize edilmiş bir güç ilişkisi sistemi tarafından desteklenir.

i̇ktidarın kullanımı, bazen diğer insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle kötüye kullanılabilir ve bu da baskı, zorbalık ve insan hakları ihlallerine neden olabilir. bu nedenle, iktidar genellikle denge ve sınırlama mekanizmaları ile kontrol altında tutulmaya çalışılır.

siyasi iktidar, devlet yönetimindeki belirli bir güç ve kontrol şeklidir. siyasi iktidar, yasama, yürütme ve yargı organları arasında paylaşılabilir ve demokratik veya otoriter şekillerde uygulanabilir.