ilkokul - Kivi Sözlük
i̇lkokul, resmi eğitim sistemi içindeki ilk öğrenim kademesidir. genellikle 6-7 yaşından itibaren başlayan ilkokul, öğrencilere okuma, yazma, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, türkçe gibi temel dersleri öğretir. i̇lkokul, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlar ve onların gelecekteki öğrenim hayatlarına iyi bir temel oluşturur. i̇lkokul eğitimi ülkeler arasında farklılık gösterebilir ve bazı ülkelerde farklı isimlerle anılabilir.