illegal - Kivi Sözlük
"illegal" kelimesi, yasalara aykırı, yasadışı veya yasal olarak kabul edilmeyen anlamlarına gelir. bu kelime, genellikle yasadışı faaliyetler, suçlar veya yasal düzenlemelere uymayan davranışlar için kullanılır.

bir eylemin "illegal" olması, o eylemin yasa veya yasal düzenlemelere aykırı olduğu anlamına gelir. örneğin, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, cinayet ve vergi kaçakçılığı gibi suçlar, yasadışı eylemlerdir ve "illegal" olarak kabul edilirler.

bir anlaşmanın "illegal" olması, o anlaşmanın yasalara veya yasal düzenlemelere aykırı olarak yapıldığı anlamına gelir. örneğin, bir işverenin işçisine yasal olarak ödenmesi gereken maaşın altında bir ücret ödemesi, yasal olarak uygun değildir ve bu anlaşma "illegal" olarak kabul edilir.

bir davranışın "illegal" olup olmadığı, o davranışın belirli bir yasal düzenlemeye uyması gerekip gerekmediğine bağlıdır. örneğin, bir arabanın hız sınırını aşması veya alkol alıp araba kullanmak gibi davranışlar, yasal düzenlemelere aykırı olduğu için "illegal" olarak kabul edilir.

sonuç olarak, "illegal" kelimesi, yasalara aykırı, yasadışı veya yasal olarak kabul edilmeyen eylemleri, anlaşmaları veya davranışları ifade eder.