insan - Kivi Sözlük
i̇nsan, memeli türleri içinde yer alan, kendine özgü zekası, düşünce yeteneği, duygu ve davranışları ile öne çıkan bir canlı türüdür. i̇nsanlar, diğer canlı türlerine göre karmaşık bir sosyal yapıya sahip olan, dil ve kültür gibi özellikleriyle öne çıkan bir türdür.

i̇nsan, diğer canlı türlerine göre daha gelişmiş bir beyne sahiptir. bu sayede düşünce, planlama, problem çözme, öğrenme ve hatırlama gibi karmaşık zihinsel faaliyetleri gerçekleştirebilir. ayrıca, insanlar çeşitli duygulara sahiptirler ve bu duyguları ifade edebilirler.

i̇nsanlar, sosyal bir varlık olarak, aile, arkadaşlık, iş ve toplum gibi farklı sosyal yapıların içinde yer alırlar. i̇nsanlar, dil ve kültür gibi ortak özellikleri sayesinde birbirleriyle iletişim kurabilirler ve birlikte çalışabilirler.

i̇nsanların sahip olduğu özellikler, onların çevreleriyle olan etkileşimini ve yaşamlarını şekillendirir. i̇nsanlar, düşünce, duygu, davranış ve kültürel özellikleri sayesinde dünya üzerinde farklı kültürler, sanatlar, bilimler ve felsefeler gibi farklı alanlarda ilerlemişlerdir.