ırkçılık - Kivi Sözlük
irkçılık, bir kişinin veya bir grubun, başka bir kişinin veya grubun, ırk, etnik köken, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim veya benzeri özellikleri nedeniyle aşağılanması, dışlanması, ayrımcılığa uğraması veya haklarının kısıtlanmasıdır.

irkçılık, insanlar arasındaki farklılıkları kabul etmeyen ve bunların ayrımcılık nedeni olarak görülmesine neden olan bir davranış biçimidir. bu tür davranışlar, kişilerin sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

irkçılığın sonuçları arasında toplumsal bölünme, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, nefret söylemi, şiddet, insan hakları ihlalleri ve hatta savaşlar yer alabilir. i̇nsan hakları ve eşitlik temelinde bir toplumda, ırkçılık kabul edilemez bir davranıştır.

i̇nsanlar arasındaki farklılıkların bir zenginlik olarak kabul edilmesi, çeşitlilikten yararlanılması ve hoşgörü ile karşılanması gerekmektedir. herkesin eşit haklara sahip olduğu ve ayrımcılık yapılmadığı bir toplumda yaşama hedefi, insanlık için birinci derecede önemlidir.