kelime - Kivi Sözlük
kelime, dilin en küçük anlamlı parçasıdır. kelimeler, düşünceleri ifade etmek için kullanılan ses veya yazılı sembollerdir. bir kelimenin, bir nesne, eylem, durum, düşünce veya fikir gibi birçok farklı şeyi ifade etme potansiyeli vardır.

kelime, genellikle harflerden oluşur ve birkaç harf veya heceden oluşabilen basit kelime ve cümlelerden, uzun ve karmaşık kelime ve cümlelere kadar birçok farklı şekilde kullanılabilir. kelimeler, dilin temel yapı taşlarıdır ve dilin anlamını ve iletişimini sağlamak için önemlidir.

kelimelerin doğru kullanımı, etkili iletişim için çok önemlidir. dilin kullanımı, bir kişinin düşüncelerini ve fikirlerini açıklamasına, bir başkasını ikna etmesine veya bir konuda anlaşmazlık yaşayan taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmasına yardımcı olabilir.