madde - Kivi Sözlük
madde, fiziksel varlıkların temel yapı taşıdır ve kütlesi ve hacmi olan her şeyi ifade eder. madde, atomlar ve moleküller gibi daha küçük parçalardan oluşur ve katı, sıvı ve gaz gibi farklı fiziksel hallerde var olabilir.

madde, kimya, fizik ve diğer bilim dallarının araştırma konularından biridir. kimya, maddenin yapısal ve reaksiyonel özelliklerini incelerken, fizik, maddenin fiziksel özelliklerini ve hareketini inceler. madde, aynı zamanda astronomi, biyoloji, malzeme bilimi ve diğer birçok bilim dalında da önemli bir konudur.

maddenin özellikleri arasında kütlesi, hacmi, yoğunluğu, sıcaklığı, erime ve kaynama noktaları, elektriksel iletkenliği, manyetik özellikleri, kimyasal özellikleri ve reaksiyonları yer alır. bu özellikler, maddenin farklı türleri ve halleri arasındaki farklılıkları belirler.

sonuç olarak, madde, fiziksel varlıkların temel yapı taşıdır ve kütlesi ve hacmi olan her şeyi ifade eder. maddeler, atomlar ve moleküller gibi daha küçük parçalardan oluşur ve farklı fiziksel hallerde var olabilirler. madde, birçok bilim dalında önemli bir konudur ve çeşitli özellikleriyle tanımlanabilir.