osmanlı imparatorluğu - Kivi Sözlük
Osmanlı İmparatorluğu, 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar hüküm sürmüş, geniş bir coğrafyaya yayılmış bir imparatorluktur. Osmanlılar, Türk boylarından Osmanlı Hanedanı'nın lideri Osman Bey tarafından kuruldu ve İslam'ın etkisi altında kalarak, İslamiyet'e dayalı bir devlet yapısı oluşturdular.

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca güçlü bir askeri güç olmuş ve çeşitli askeri kampanyalar düzenlemiş, topraklarını genişletmiş ve farklı kültürlerin etkisinde kalmıştır. İmparatorluk, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki birçok ülkeyi kontrol altında tutmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu, merkezi yönetim ve idari yapı olarak Divan-ı Hümayun adı verilen bir merkezi hükümet yapısı kullanmıştır. İmparatorluğun lideri, Osmanlı Sultanı olarak bilinir ve hem devletin dini lideri hem de siyasi lideridir.

Osmanlı İmparatorluğu, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Osmanlı mimarisi, Osmanlı edebiyatı ve sanatı, Osmanlı müziği ve diğer birçok kültürel öğeler hala günümüzde Türkiye ve diğer eski Osmanlı topraklarında görülebilir.

Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüş, ancak son yıllarında siyasi ve askeri güç kaybı yaşamıştır. I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgi ve sonrasında imparatorlukta yaşanan iç sorunlar nedeniyle, 1922 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sona ermiştir.