politik - Kivi Sözlük
politik, bir devletin veya toplumun yönetimine ilişkin olan konuları ifade eder. politik terimi, geniş bir anlamda, bir ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısıyla ilgili konuları kapsar. politik, aynı zamanda bir hükümetin belirli politikaları veya bir parti veya siyasi grubun fikirleriyle de ilgili olabilir.

politik, birçok farklı seviyede ortaya çıkabilir. ulusal düzeyde, politik, bir ülkenin yönetim biçimi, hükümetin politikaları, yasaları ve yargı sistemi gibi konuları içerir. bölgesel düzeyde, politik, bir bölgenin yönetimi, yasaları ve ekonomisiyle ilgili olabilir. yerel düzeyde ise politik, bir şehrin veya kasabanın yönetimi, yerel yasaları ve hizmetleri ile ilgilidir.

politik, insanların toplumda belirli bir yönde hareket etmesini sağlamak için stratejiler ve taktikler kullanarak hedeflere ulaşmak için mücadele etmeyi de içerir. bu mücadeleler, parti veya siyasi grupların belirli bir amaç için birbirleriyle yarışması veya bir hükümetin belirli bir politikası üzerinde tartışması şeklinde olabilir.

sonuç olarak, politik terimi, bir devletin veya toplumun yönetimine ilişkin konuları ifade eder. politik, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan çeşitli seviyelerde ortaya çıkabilir ve hedeflere ulaşmak için stratejiler ve taktikler kullanarak mücadeleyi içerebilir.