problem - Kivi Sözlük
problem, bir durumda veya sorun karşısında karşılaşılan zorluk veya engel olarak tanımlanabilir. problem, belirli bir hedefe veya amaca ulaşmak için gerekli adımlarda ortaya çıkan bir aksilik veya engeldir.

problem genellikle çözülmesi gereken bir durum veya sorun olarak algılanır. bu durumda, problem çözme, analitik düşünme, yaratıcılık ve karar verme yeteneklerini gerektirir. problem çözme süreci, sorunu tanımlamak, sebep ve sonuçları analiz etmek, çözüm fikirleri üretmek, çözümleri uygulamak ve sonuçları değerlendirmek gibi adımları içerir.

problemler birçok alanda ortaya çıkabilir, örneğin iş hayatında, kişisel yaşamda veya toplumsal konularda. problemleri çözmek, bireylerin, toplumların ve işletmelerin gelişimine katkıda bulunabilir ve yeni fırsatlar yaratılmasına olanak tanır.