sermaye hesabı - Kivi Sözlük
sermaye hesabı, bir şirketin sahip olduğu hisse senetleri, ortaklık payları, borç senetleri, tahviller ve benzeri finansal araçlar gibi varlıkların ve sermaye artırımı, kar payı ödemeleri ve benzeri işlemler yoluyla şirketin sahiplerine ya da yatırımcılarına yaptığı ödemelerin kaydedildiği bir hesaptır. sermaye hesabı, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek için kullanılabilir. şirketin borçları, öz kaynakları ve net varlıkları gibi finansal verileri, sermaye hesabı kullanılarak izlenebilir. ayrıca, bir şirketin sermaye hesabı, hisse senedi sahiplerinin oy hakları, temettü ödemeleri ve benzeri konularda karar alma süreçlerine katılımlarını etkileyebilir.