somut - Kivi Sözlük
somut, fiziksel olarak algılanabilen ve dokunulabilen varlıkları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

somut nesneler gerçek, elle tutulur ve görülebilir şeylerdir. örneğin, bir sandalye, bir araba veya bir ev somut nesnelerdir. somut kavramlar, genellikle duyularımızla algıladığımız nesneleri ifade etmek için kullanılır. bu kavramlar, genellikle açık ve belirgindir ve insanlar arasında ortak bir anlaşmaya dayalıdır.

somut kavramlar, zihnimizdeki görsel, işitsel, dokunsal ve kokusal deneyimlerimizi temsil eder ve iletişimde anlaşılması kolaydır.