sosyal baskı - Kivi Sözlük
sosyal baskı, bir kişinin veya grubun, diğer bir kişinin veya grubun davranışları veya inançları üzerinde kontrol ve zorlama yoluyla etki yaratmasıdır. bu tür baskı, toplumsal normlara, beklentilere veya değerlere uygun olmayan davranışları veya inançları bastırmak veya değiştirmek için kullanılır.

sosyal baskı, genellikle bir kişinin veya grubun diğer insanları kontrol etmek ve etkilemek niyetiyle kullanılır. bu tür baskı, doğrudan fiziksel baskı olmadan, çevresel faktörler ve sosyal ilişkiler yoluyla uygulanabilir. örneğin:

grup baskısı: bir grup içindeki bireyler, diğer grup üyeleri tarafından kabul edilen davranışları ve inançları benimsemeye ve uymaya zorlanır.
sözlü baskı: bir kişi, diğer bir kişiyi kınama, ayıplama veya eleştirme yoluyla sosyal baskı uygulayabilir.
psikolojik baskı: bir kişi, diğer bir kişinin korku, endişe veya utanç gibi duygularını sömürerek sosyal baskı uygulayabilir.
sosyal baskı, insanların davranışlarını ve inançlarını sorgulamalarını ve özgür iradeleriyle karar vermelerini engelleyebilir. bu nedenle, sosyal baskıya karşı çıkmak ve önlemek, insanların özgürlüğü ve hakları açısından önemlidir.