stagflasyon - Kivi Sözlük
stagflasyon, ekonominin aynı anda hem durgunluk (yavaşlama) hem de yüksek enflasyon yaşaması durumudur. bu durumda, ekonomide üretim azalırken fiyatlar yükselir.

stagflasyon genellikle, işletmelerin üretim maliyetlerinde artış yaşanması ve aynı zamanda talep yetersizliği nedeniyle ürünlerini satamamaları sonucu ortaya çıkar. bu durumda, işletmeler üretimlerini azaltmak zorunda kalır ve işsizlik artar. aynı zamanda, fiyatlar yüksek kalır ve enflasyon da artar.

stagflasyon, ekonomik büyümenin azaldığı bir dönemde ortaya çıkabilir. örneğin, bir ekonomi hızlı bir büyüme döneminden sonra talep yetersizliği nedeniyle durgunluğa girerken, fiyatlar yüksek kalmaya devam edebilir.

stagflasyon, ekonomi için zor bir durumdur çünkü hem ekonomik büyümeyi hem de enflasyonu kontrol etmek gereklidir. genellikle, merkez bankaları ve hükümetler para politikaları ve mali politikalar kullanarak ekonomik durgunluğu azaltmaya ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışırlar. ancak, bu çözümler genellikle uzun vadeli ve ekonomik toparlanma için zaman alabilir.