tarım ürünleri üretici fiyat endeksi - Kivi Sözlük
tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım üfe), bir ülkenin tarımsal üreticilerinin ürettikleri ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen bir endekstir. tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünlerin fiyatlarının yükselmesi, üreticilerin gelirlerinde artışa ve sektörün büyümesine yol açabilir. ancak, yüksek fiyatlar aynı zamanda tüketicilerin gıda ve diğer tarım ürünleri için daha fazla ödeme yapmasına neden olabilir.

tarım üfe, tarım sektöründe fiyat istikrarının takip edilmesi için önemli bir göstergedir. tarım üfe, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki değişimleri ölçmek için kullanılan tarım üfe endeksine dayanır. bu endeks, tarım ürünlerinin belirli bir sepetinde yer alan fiyatları takip eder. tarım üfe, üreticilerin ve tüketicilerin tarım ürünlerinin fiyatlarındaki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilir ve tarım sektörü ile ilgili politika yapıcıların kararlarını etkileyebilir.