tazmin - Kivi Sözlük
tazmin, zarar gören bir kişiye zararının telafi edilmesi veya karşılanması anlamına gelir. bir kişi, bir kurum veya bir şirket tarafından yapılan bir hatalı davranış sonucu zarar gördüğünde, tazminat talep etme hakkına sahiptir.

tazminat, zarar gören kişinin maddi ve manevi zararlarının karşılanması amacıyla ödenir. maddi zararlar, maddi kayıplar veya harcamalar gibi somut zararları ifade ederken, manevi zararlar, ruhsal veya duygusal zararlar gibi daha soyut zararları ifade eder. örneğin, bir trafik kazası sonucu araçta oluşan maddi hasar için tazminat talep edebilirken, kazada yaralanan kişinin acı çekmesi ve yaşadığı korku gibi duygusal zararlar için de tazminat talep edebilir.

tazminat, hukuk sistemleri tarafından düzenlenir ve zarar gören kişinin talebi üzerine mahkeme veya arabuluculuk yoluyla belirlenir. tazminat tutarı, zarar görenin yaşadığı zararın ciddiyetine, neden olduğu kayıplara ve haksızlığın niteliğine göre değişebilir.