tepki - Kivi Sözlük
tepki, bir uyarana veya duruma verilen bir yanıt veya tepkidir. tepki, çeşitli alanlarda kullanılır, örneğin fizyolojide, kimyada, psikolojide ve sosyal bilimlerde.

fizyolojide, bir uyarana verilen fiziksel yanıt, bir tepki olarak adlandırılır. örneğin, bir yaralanma veya enfeksiyona maruz kaldığında, vücudumuz inflamasyon olarak adlandırılan bir tepki gösterir ve enfeksiyonu veya yaralanmayı tedavi etmek için savunma mekanizmaları harekete geçirir.

kimyada, bir kimyasal reaksiyonda bir kimyasal bileşenin diğerine tepki vermesi ile tepki adı verilir. bu, bir asitin bir baz ile reaksiyonu veya iki elementin birleşmesi gibi birçok farklı şekillerde gerçekleşebilir.

psikolojide, bir uyaran veya duruma verilen duygusal veya davranışsal yanıt, bir tepki olarak adlandırılır. bu, bir kişinin bir acil durumda korku veya stres hissetmesi veya bir tartışmada öfke veya hayal kırıklığı hissetmesi gibi birçok farklı şekillerde gerçekleşebilir.

sosyal bilimlerde, bir bireyin, grupun veya toplumun bir duruma veya olaya verdiği yanıt, bir tepki olarak adlandırılır. bu, bir ülkenin bir doğal afet veya ekonomik krize nasıl tepki verdiği veya bir grup insanın bir politikacının söylediklerine nasıl tepki verdiği gibi birçok farklı şekillerde gerçekleşebilir.