ters repo - Kivi Sözlük
ters repo, bir menkul kıymetin (genellikle devlet tahvili veya hazine bonosu gibi) satılması ve aynı menkul kıymetin belirli bir tarihte geri satın alınması için yapılan bir işlem türüdür. ters repo, aynı zamanda geri satın alma anlaşması veya repo tersine çevirme olarak da bilinir.

ters repo işlemi, bir yatırımcının bir menkul kıymeti satması ve daha sonra belirli bir tarihte geri satın alması için anlaşma yaptığı bir işlemdir. bu işlem, menkul kıymetin sahibine belirli bir süre için likidite sağlar ve birçok yatırımcı tarafından likidite yönetimi için kullanılır.

ters repo işlemi, yatırımcıya belirli bir getiri sağlar ve menkul kıymetin geri satın alınacağı tarih ve fiyat önceden belirlenir. ters repo işleminde, menkul kıymetin geri alınması için ödenen fiyat, işlem anındaki fiyatın üzerinde bir miktar olabilir. bu fark, yatırımcının elde ettiği getiridir.

ters repo, piyasada likidite sıkışıklığı yaşandığı dönemlerde yaygın olarak kullanılır. merkez bankaları da ters repo işlemini kullanarak piyasaya likidite sağlayabilirler. ters repo işlemi, riskli bir işlem değildir ve çoğu zaman düşük riskli bir yatırım aracı olarak kabul edilir.