tertip - Kivi Sözlük
"tertip" kelimesi farklı anlamlara gelebilen çok kullanımlı bir kelimedir. hangi alanda kullanıldığına ve bağlamına göre farklı anlamları olabilir. bazı kullanımları aşağıdaki gibidir:

askeri alanda, "tertip" kelimesi birliklerin düzenini ifade eder. askeri kuvvetlerin belli bir düzene göre hazırlanması ve savaşta düzenli bir şekilde ilerlemesi için, birlikler arasında uyumlu bir düzen kurulması gereklidir. bu düzene "tertip" adı verilir.

tıbbi alanda, "tertip" kelimesi bir enfeksiyonun türünü belirlemek için kullanılır. örneğin, bir hastanın enfeksiyonu varsa, bu enfeksiyonun türünü belirlemek için doktorlar bir kültür testi yaparlar. bu test sonucunda enfeksiyonun hangi türe ait olduğu tespit edilir. bu türe "tertip" adı verilir.

mali alanda, "tertip" kelimesi bir menkul kıymetin türünü ifade eder. örneğin, devlet tahvilleri, hazine bonoları gibi farklı menkul kıymetlerin her biri farklı bir tertibe sahiptir. bu tertip numarası, söz konusu menkul kıymetin özelliklerini belirleyen bir parametredir.

spor alanında, "tertip" kelimesi maç veya müsabakaların düzenini ifade eder. özellikle takım sporlarında, oyuncuların ve takımların belirli bir düzene göre hareket etmesi gereklidir. bu düzene "tertip" adı verilir.