tüketici eğilim anketi - Kivi Sözlük
tüketici eğilim anketleri, tüketicilerin belirli bir dönemdeki harcama ve satın alma niyetlerini ölçmek için yapılan araştırmalardır. bu anketler genellikle ekonomik koşulları, fiyatları ve diğer faktörleri de dahil ederek tüketicilerin gelecekteki harcama alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlar.

tüketici eğilim anketleri, hem hükümetler hem de özel şirketler tarafından yapılabilir. bu anketler, tüketicilerin güvenini, bireysel harcama planlarını, yatırım ve tasarruf planlarını ve genel ekonomik aktivitelerle ilgili düşüncelerini ölçer. sonuçları, tüketici eğilimlerinin ve tüketici harcamalarının gelecekte nasıl olacağına dair tahminler yapmak için kullanılabilir.

tüketici eğilim anketleri, ekonomik politikaların etkisini ölçmek için de kullanılır. örneğin, merkez bankaları, para politikası kararlarını alırken tüketici eğilim anketlerini de dikkate alabilirler. benzer şekilde, hükümetler, ekonomik politikalarının etkililiğini ölçmek için tüketici eğilim anketlerine başvurabilirler.