tüketici fiyat endeksi - Kivi Sözlük
tüketici fiyat endeksi (tüfe), belirli bir dönemde tüketicilerin sıkça satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarının değişimini ölçen bir endekstir. tüfe, ülkedeki genel fiyat düzeyinin ölçülmesinde en yaygın kullanılan endekslerden biridir ve fiyat istikrarı açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

tüfe, belirli bir sepetin içinde bulunan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişikliklerin ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak oluşturulur. sepetin içeriği genellikle tüketicilerin sıkça satın aldığı ürün ve hizmetlerden oluşur ve ağırlıkları, tüketicilerin bu ürün ve hizmetlere ne kadar para harcadıklarına bağlı olarak belirlenir.

tüfe, ülkedeki enflasyon oranını belirlemek için kullanılır. yüksek bir tüfe, ülkede enflasyonun arttığını gösterirken, düşük bir tüfe, enflasyonun azaldığına işaret eder. tüfe ayrıca, ülkedeki para politikası kararlarını ve enflasyonla mücadele stratejilerini belirlemede de kullanılır.

tüfe, birçok ülkede ve bölgede kullanılır ve genellikle belirli bir dönemdeki fiyat değişimleriyle bir önceki döneme göre değişimleri takip edilir. tüfe, tüketicilerin satın alma gücüne etki edebilecek fiyat değişimlerinin ölçülmesinde önemli bir araçtır ve ekonomik göstergeleri tahmin etmek için kullanılabilir.