uluslararası yatırım pozisyonu - Kivi Sözlük
uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin diğer ülkelerle olan finansal ilişkilerinin bir ölçüsüdür. bu pozisyon, bir ülkenin yabancı varlıklarının (yabancı şirketlerin hisseleri, tahviller, döviz rezervleri vb.) ve yabancı yükümlülüklerinin (borçlar, krediler, yabancı yatırımlar vb.) değerlerinin farkını gösterir.

eğer bir ülkenin yabancı varlıkları yabancı yükümlülüklerinden daha fazlaysa, o ülkenin uluslararası yatırım pozisyonu net alacaklı olarak adlandırılır. eğer yabancı yükümlülükler yabancı varlıklardan daha fazlaysa, o ülkenin uluslararası yatırım pozisyonu net borçlu olarak adlandırılır.

uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin dış ticaret açığı veya fazlası, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, finansal türevler ve diğer finansal işlemler gibi birçok faktörden etkilenebilir. bir ülkenin uluslararası yatırım pozisyonu, ekonomik istikrarın önemli bir göstergesi olarak kabul edilir ve uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.