üye - Kivi Sözlük
"üye" kelimesi, bir topluluğun, kurumun veya organizasyonun bir parçası olan bireyleri ifade etmek için kullanılır. bu bireyler genellikle belirli bir amaca veya hedefe yönelik faaliyet gösterirler. örneğin, bir dernek, sendika, vakıf veya spor kulübü üyesi olmak gibi. üyelik, genellikle belirli bir süre boyunca geçerli olan bazı hak ve sorumlulukları da içerir. bu haklar, örneğin oy kullanma hakkı, özel indirimler veya hizmetlere erişim gibi avantajları içerebilir. sorumluluklar ise örneğin üyelik aidatlarını ödeme veya topluluk kurallarına uyma gibi zorunlulukları içerebilir.