vatanperver - Kivi Sözlük
vatanperver, ülkesine ve milletine sevgi, saygı ve sadakat duyan, onun bağımsızlığı, güvenliği ve refahı için çalışan kişi veya gruplara denir. vatanseverlik, bir milletin varlığı, birliği ve gücüne olan bağlılığı ifade eder.

vatanperverlik, sadece askeri görevlerle ilgili bir kavram değildir, aynı zamanda vatandaşlık görevlerini yerine getirme, yasaları uyma, kamu yararına çalışma, milli kültüre katkıda bulunma, doğal kaynakları koruma ve ülke için faydalı işler yapma gibi birçok farklı şekillerde ifade edilebilir.

vatanperverlik, bir ülkenin bağımsızlığına ve milli birliğine olan inancı ve güveni de ifade eder. vatanperverlik, herhangi bir siyasi düşünceden bağımsızdır ve herkesin ortak bir paydası olabilir.