yabancı para net genel pozisyonu (ypgp) - Kivi Sözlük
yabancı para net genel pozisyonu (ypgp), bir ülkenin finansal hesabında yer alan bir göstergedir ve uluslararası finansal işlemlerde kullanılan bir terimdir. ypgp, bir ülkenin yabancı para birimleriyle ilgili toplam varlık ve yükümlülüklerinin farkını gösterir.

ypgp, bir ülkenin uluslararası ticaretindeki dengesizlikleri ölçmek için kullanılır. pozitif bir ypgp, bir ülkenin yabancı para birimleri varlıklarının yabancı para birimleri yükümlülüklerinden daha fazla olduğunu gösterir ve bu ülkenin dış ticaretinde net ihracatçı olduğunu gösterir. negatif bir ypgp, yabancı para birimleri yükümlülüklerinin yabancı para birimleri varlıklarından daha fazla olduğunu gösterir ve bu ülkenin dış ticaretinde net ithalatçı olduğunu gösterir.

ypgp, bir ülkenin mali piyasalarındaki riskleri de yansıtır. pozitif bir ypgp, bir ülkenin dış piyasalarda daha fazla yabancı para birimine sahip olduğunu ve bu nedenle döviz kuru dalgalanmalarından daha az etkilendiğini gösterirken, negatif bir ypgp, bir ülkenin döviz kuru dalgalanmalarından daha fazla etkilendiğini gösterir.