yetenek - Kivi Sözlük
yetenek, bir kişinin doğuştan getirdiği ya da sonradan edindiği, belirli bir işi yapma konusunda üstün veya iyi olduğu kabul edilen özellik veya yetidir. yetenek, bir kişinin belirli bir alanda başarılı olabilmesi için gereken doğal eğilim, beceri ve kabiliyetlerden oluşur.

örneğin, matematik yeteneği, müzik yeteneği, spor yeteneği gibi alanlarda kişilerin üstün veya iyi olduğu kabul edilen özelliklerdir. yetenek, aynı zamanda iş hayatında da önemli bir role sahiptir. bir kişinin sahip olduğu yetenekler, meslek seçiminde, kariyer planlamasında ve iş performansında etkili olabilir.

yeteneklerin geliştirilebilir olduğu da unutulmamalıdır. doğal olarak getirilen bir yetenek, eğitim ve pratikle daha da geliştirilebilir. önemli olan, kişinin sahip olduğu yetenekleri fark etmesi, onları geliştirmesi ve doğru alanda kullanmasıdır.