yurt içi talep - Kivi Sözlük
yurt içi talep, bir ülke sınırları içindeki hanehalkları, özel sektör ve kamu kesimi tarafından tüketilen mallar ve hizmetlerin toplam talebini ifade eder. yurt içi talep, genellikle bir ekonominin büyümesi ve refah seviyesinin ölçülmesinde kullanılır.

yurt içi talep, bir ekonomide tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, devlet harcamaları ve ihracat harcamaları gibi unsurların toplamını ifade eder. tüketim harcamaları, hanehalkları tarafından tüketilen mallar ve hizmetlerin toplamını ifade ederken, yatırım harcamaları özel sektörün ekonomiye yaptığı yatırımları, devlet harcamaları ise kamu sektörünün sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlarda yaptığı harcamaları kapsar.

yurt içi talebin düzgün bir şekilde ölçülmesi, bir ekonominin sağlıklı bir şekilde büyüyüp büyümediğini belirlemek için önemlidir. i̇hracat harcamaları, yurt içi talebi etkilemez, çünkü ihracat harcamaları ülke dışındaki talepleri yansıtır. ancak, bir ekonomide yurt içi talebin büyük bir kısmını ihracatın oluşturması, ekonominin yurt içi talebinin yeterli olmadığına işaret edebilir.

yurt içi talebin yüksek olması, ekonominin büyümesi ve işsizlik oranının düşük olması gibi olumlu ekonomik göstergelerle ilişkilidir. ancak, yurt içi talep yüksek olduğunda, talebi karşılamak için yapılan üretim artışı da enflasyon riskini artırabilir. bu nedenle, ekonomik politikalar genellikle enflasyonu kontrol etmek için yurt içi talebi dengelemeye çalışır.